SCREENTRYCKTA TEXTILTRANSFERS


Tryck med plastisolfärg på Transferpapper (överföringspapper). Trycket ska vara spegelvänt.
Värmehärda lätt färgen och överför sedan ditt motiv på det plagg du önskar med en värmepress.


Använd plastisolfärg från vår färgserie Texiplast 5000 samt transferfärg eller transfermelt.

Transferfärgen är färdigblandad med transfermelt och transfermelten är ett pulver som du belägger den tryckta ytan med efter trycket.


Transferfärg eller transfermelt förbättrar vidhäftningen när du överför transfern till plagg som innehåller syntetiska material.