Miljö

Det känns viktigt för oss att producera och tillhandahålla produkter som inte belastar vår miljö med farliga och osunda ämnen och att vi totalt sett försöker minimera utsläppen på vår jord så att vi i framtiden kan få renare sjöar, hav och luft.

Vi har inga förbjudna kemikalier, mjukgörare eller färgämnen och följer noga de föreskrifter som kommer från myndigheter.

Vi försöker att uppdatera vårt sortiment så att produkterna ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt samt om det kommer ett mer miljövänligt alternativ så försöker vi byta ut den så fort som möjligt.

ECO-PRODUKTER
– Det finns nya Ecovänliga alternativ när det gäller textilfärger
– Vi tillhandahåller ett stort sortiment av Eco produkter när det gäller kläder, tygväskor etc. Fråga oss >

Att tänka på: PERSONLIGT SKYDD
– Använd skyddshandskar vid hantering av kemikalier.
– Använd ögonskydd vid risk för stänk i ögon vid tvätt etc.
– Använd andningsmask vid lösningsmedelsanvändning.
– Använd skyddsförkläde vid risk för stänk etc.
– Håll alltid lokalen där du jobbar ventilerad.
– Tvätta händer noggrant efter avslutad arbete.

Med dessa enkla åtgärder minskar du eventuella risker väldigt långt.

Att tänka på: HANTERING KEMIKALIER
– Var alltid noga med att ta upp all färg i schablonen efter avslutat arbete och lägg tillbaka i burken.
Torka av kanter och förslut burken väl.
– Vid tvätt och rengöring försök att inte spola ut produkter i avloppet utan samla upp och släng i ditt separata avfall för lokal
återvinningshantering.
– Om du tvättar och sköljer mycket så installera någon typ av avskiljare.
– Vid många tillfällen kan man tvätta och rengöra mot tidningspapper eller liknande och kasta sen i soporna för lokal
återvinningshantering.
– Ett bra sätt att minimera färg i screenramen kan vara att tejpa med vår 50 mm plasttejp runt motivet och i ramen
och sen efter att man har skrapat upp färgen riva loss tejpen och kasta i soporna för lokal återvinningshantering.
Kvar har man då bara en liten yta i screenramen som sen ska rengöras.

SÄKERHETSDATABLAD
– Läs våra säkerhetsdatablad för respektive produkt under rubriken säkerhetsdatablad.

Vårt material innehåller olika typer av kemikalier för att uppnå det bästa slutresultat på den tryckta produkten.

Det innebär att produkter som vi säljer kan innehålla en kemikalie som inte är bra att bli exponerad av under för lång tid.

I våra säkerhetsdatablad så kan man läsa om vad produkterna innehåller och hur man ska skydda sig från oönskad
exponering.

 

Om det är något du funderar över så är du alltid välkommen att ringa eller maila oss

 

Miljöcertifikat

Gots certifkat Aqua Ecotex >

Oeko-Tex certifikat Aqya Ecotex och Free >

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå